Latest Articles
Thư kiếm tình hiệp

Thư kiếm tình hiệp

Năm 960, Triệu Khuông Dẫn xưng đế, lập nên vương triều Bắc Tống. Không cam tâm, các tướng lĩnh và dòng dõi vương thất nhà Đường mưu đồ tạo phản….

2024/01/10 8

MUA CUỘC ĐỜI LI KÌ CỦA BAO THANH THIÊN, HIẾM HOI XUẤT HIỆN TRÊN PHIM ẢNH

MUA CUỘC ĐỜI LI KÌ CỦA BAO THANH THIÊN, HIẾM HOI XUẤT HIỆN TRÊN PHIM ẢNH

Bao Thanh Thiên (1993) có Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính và Phạm Hồng Hiên tham gia là bộ phim thành công nhất về nhân vật Bao Công. 27 năm…

2024/01/10 9